top of page

Harald Olai Kihle

Harald Olai Kihle (1905 - 1997) var en norsk grafiker og maler. Han er kjent for sine skildringer av Telemarks natur og folkeliv. Malerier og tresnitt som gjengir personer og hester, er typiske for Kihle. Han står blant annet bak altertavlen i Grunge kirke i Vinje.

Harald Kihle - bilde 2022.PNG
bottom of page