top of page

Jan Baker

Født i 1939. Utdannet Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Stu- dieopphold i Paris. Svært aktiv utstiller. Debuterte
i Kunstnerforbundet og Høstutstillingen 1967, siden en mengde separat- og gruppeutstillinger i Norge og utlandet. Internasjonale priser i Frank- rike og Tyskland: (Diplom i Entrevaux, Æresmedalje i Frechen, Paul Harri's Æresmedalje). Kongens Fortjenestemedalje i Gull. Mange betydelige ut- smykningsoppdrag over hele landet. 

Jan Baker - bilde 2022.PNG
bottom of page