top of page

Gunn Vottestad

Gunn Vottestad er født 1949 i Vesterålen og arbeider som maler og grafiker. Hun debuterte som kunstner i 1997, etter å ha tegnet og malt i 5 år, blant annet som elev hos Hans K̈ohler i Stuttgart og ved Oslo Tegne og Maleskole. I 2001 begynte Vottestad å male motivene hun kjærlig omtaler som «husan mine». Hus fra Nord-Norge er nettopp kjernen i Vottestads produksjon, og bildene viser ofte sjelfulle hus knyttet til barndommen fra Vesterålen. Hun fanger også det spesielle lyset i Nord-Norge. Vottestad har presentert sin kunst i et meget stort antall separate og kollektivutstillinger, og har blitt innkjøpt av et sekstitall kjente offentlige og private institusjoner og bedrifter. 

Gunn Vottestad   ..jpg
bottom of page