top of page

Kjell Nupen

Som 13-åring bestemte han seg alt for å bli kunstner. Bare 17 år gammel begynte Kristiansanderen sitt treårige løp på Statens Kunstakademi i Oslo, for så å dra 20 år gammel til Düsseldorf og Staatliche Kunstakademie og læreren Gerhard Richter. For Gerhard Richter var bildets evne til kommunikasjon av sentral betydning.
I dag er Kjell Nupen anerkjent over store deler av kloden. Han har stilt ut i Paris og Hamburg, Seoul og Buenos Aires. Han har vært gjesteprofessor i Shanghai og jobbet med arkitekten Oscar
Niemeyer i Rio de Janeiro.

Kjell Nupen.jpg
bottom of page