top of page

Knut T. Frøhaug

Etter en lang yrkeskarriere som art direktor ogkreativ leder i flere reklamebyråer, trakk jeg megtilbake i 1991, og som sekstiåring tok jeg fatt påen videreutvikling innen tegning og maling,kjære hobbyer jeg hadde dyrket i alle år. Etteren del prøving og feiling og ikke minst kyndigveiledning, debuterte jeg med separatutstillingi 1994 i daværende Asker Kulturhus med megetgodt resultat. Utover relatert utdannelse knyttettil mitt virke innen reklame, er jeg autodidakt.I 1995 ble det deltagelse i en kollektivutstillingi daværende Galleri Dronning Tyra ved Sundvol-den. Samme år ble jeg opptatt i Asker BildendeKunstnere hvor jeg også var styremedlem i to år.Fra å være trofast naturalistisk, er min uttrykks-form blitt stadig mer abstrakt og fabulerende,noe som gjør seg synlig i mange av bildene i dag.Jeg har gjennom årene deltatt i en lang rekkeutstillinger

Trykk her for å komme til Knut Frøhaug's webside

Knut Fr├©yhaug.jpg
bottom of page