top of page

Liz Ravn

Kunsten til Ravn beskrives som nytenkende, farge-rik, varm, vakker og oppløftende. Den har vist segå være svært publikumsvennlig, en spennendekontrast til den tradisjonelle kunsten. Det meste avRavns kunst og grafikk er en mix av tegning ogmaling.. Hun lager også collage av skrift og utklipp,og med innslag av detaljer fra foto. Hun kan be-gynne på lerret eller papir, men har i den senere ti-den tegnet og malt mer og mer rent digitalt.

Trykk her for å komme til Liz Ravn's webside

Liz Ravn sammen-igjen-240.jpg
bottom of page