top of page

Nico Widerberg

I løpet av de siste 30 årene har Nico Widerberghatt over 80 separatutstillinger, deltatt på nær-mere 70 kollektivutstillinger og hatt over 60 ut -smyknings oppdrag, både nasjonalt og internasjo-nalt. Blant de mest profilerte utsmykningene ermonumentene av Thor Heyerdahl og Trygve Lie,utsmyk ning av Regjeringsbygget, Gardermoen ho-vedflyplass og Northumbria University i Newcastle.Han er også kjent for å ha utført minnemonumen-tene i 53 kommuner som mistet noen i forbindelsemed 22. juli tragedien. Widerberg er representerti flere nasjonale og internasjonale kunstsamlinger.Disse inkluderer bl.a. Nasjonalmuseet, LillehammerKunstmuseum, Kistefos museet, Nordea kunstsam-ling, Statoils kunstsamling, Parabola Estate, New-castle og The Johnson Collection, USA.

Trykk her for å komme til Nico Viderberg's webside

Nico Widerberg Paradis.jpg
bottom of page