top of page

Petite Werenskiold Skaugen

Petite Werenskiold Skaugen har utdannelse fraBeaux-Arts i Frankrike samt SHKS i Oslo. Kunstne-ren arbeider med maleri, litografi, silketrykk,mono typi samt collage. Med over 10 separatutstil-linger og utallige gruppe- og kollektivutstillinger erhun en meget aktiv utstiller. Kunstneren er ogsåmusikkutdannet, og musikken er en viktig inspira-sjonskilde.Gjennom aktiv reisevirksomhet får både musikkog folkekunst fra andre land betydning i hennesarbeider. Motivene er fremstilt i dekorative flaterhvor handlingen ofte ligger innenfor en ramme.Av utsmykkingsoppdrag kan blant annet nevnesColor Line, samt diverse sykehus.

 

«I mine billeder ønsker jeg å formidle en stem-ning – lage en fortelling som gir betrakteren asso-siasjoner, fantasier og noen overraskelser.Jeg er opptatt av form og rom og det koloris-tiske så de elementene må også være tilstede. Jegbruker lang tid på prosessen men morer meg myeunderveis. Det er spennende å være på reise i detindre landskap, fantasiens verden. Her er så utroligmye vi kan bruke og glede oss over.»

Petite W Skaugen.jpg
bottom of page