top of page

Svanhild Rohdin

Bor i Røyken. Atelier Vaterlandsveien 5. 3470 Slemmestad.
Utdannelse: Høyskolen i Oslo avdeling for este-tiske fag 2001–2002. Bachelor: Faglærerutdan-ning i formgiving, kunst og håndverk, Høgskolen i Oslo avd estetiske fag 1996–2000. Examen filo-soficum, Universitetet i Oslo 1996.

Stipendier: Norsk kulturråd (2006, -10, -11).
Utstillinger: Rundt 20 utstillinger i en rekkekommuner på Østlandet. Og noen installasjoner.

Innkjøpt: En rekke kommuner og noen privatebedrifter. Har hatt flere utsmykninger bl.a. sekke-fabrikken kulturhus, Slemmestad kirke/menig-hetshus og Svolvær hotell.

Trykk her for å komme til Svanhild Rohdin's webside

Svanhild Rohdin.jpg
bottom of page