top of page

Torbjørn Endrerud

Torbjørn Endrerud er født 1955 og bosatt på Ljan i Oslo. Han viste tidlig interessere for teg-ning og har i voksen alder utviklet dette til også åomfatte malerkunsten. Arbeidene utgis under va-remerket tendart. Som billedkunstner maler hanmed akryl og uttrykker seg i en moderne stilinnenfor popart sjangeren, noe han selv kallerwpop. Maleriene er nyskapende, og han benytterseg av utstrakt fargebruk. Motivene fremhevesmed artistiske skiller og rette linjer som gjørtendart malerier gjenkjennelige, spesielle ogpopulære.

Trykk her for å komme til Torbjørn Endrerud's webside

Torbj├©rn Endrerud.jpg
bottom of page