top of page

Torild Brandtzeg Andersen

Torild Brandtzæg Andersen er født i Haugesundi 1970. Bosatt i Oppegård. Utdannet dekoratør/utstillingsformgiver og har alltid hatt tegning ogmaling som hobby ved siden av diverse jobber.Mange kurs i inn- og utland og jevnlige produk-sjoner og egne malekurs har gjort sitt til at hunhar opparbeidet mye kunnskap innen olje, akva-rell og akrylmaling. Hun jobber hovedsakeligmed akryl da dette gjør at hun kan arbeide rasktog intuitivt. Raske strøk, med brede pensler.Hun henter inspirasjon fra naturen, og moti-vene er gjerne av fjell, sjø og abstraherte land-skap. Fjellbildene er unike i sin utforming der hunbruker en spesiell papirteknikk for å lage struktu-rer i bildene. Bildene er bygget opp lagvis og haret utall av fargespekter som males opp fra mørkttil lyst. Maleriene får dermed et røft uttrykk, oftemalt med brede pensler både med rennende ogtørre påføringer, gjerne blandet med sandkorn.

Trykk her for å komme til Torild B. Andersen's webside

Torild Andersen.jpg
bottom of page