top of page

Dagfinn Knudsen

Jeg har alltid vært opptatt av å tegne mennesker. I bildene er jeg aldri ute etter å gjenskape en ytre virkelighet, og jeg har derfor bare unntaksvis brukt modell. Jeg er interessert i å forenkle og stilisere kroppsformer, og dermed skape et individuelt uttrykk. Selve formen er viktig, og jeg tøyer gjerne grensene for det som er mulig.

Dagfinn Knudsen2.jpg
bottom of page