top of page

Ørnulf Opdahl

Utdannelse: SHKS i Oslo og ved Statens Kunst-akademi i Oslo. Han arbeider som maler oggrafiker.

Separatutst.: En rekke i inn- og utland.Bl.a.utstillinger på Astrup Fearnley Museet forSamtidskunst, Henie Onstad Kunstsenter, GalleriHaaken, Kunstverket Galleri, samt på Purdy HicksGallery i London, ING Bearings i London Univer-sity Gallery, University of Northumbria i New-castle, England.

Innkjøpt: Prestisjetunge institu-sjoner som Nasjonalmuseet for Kunst, Riksgalle-riet og Norsk Kulturråd, Astrup Fearnley Museetfor Moderne Kunst og Nasjonalbiblioteket.

├ÿrnulf Opdahl ..jpg
bottom of page