top of page

Marilyn Amatruda

Jeg føler at jeg har et nært forhold til den store europeiske malertradisjonen, og fra denne henter jeg inspirasjon, men liker å skape mitt eget uttrykk. Farger, form og stofflighet spiller en stor rolle for meg, og jeg forsøker å skape spenning ved å sette forskjellige elementer opp mot hverandre.

bottom of page