top of page

Rolf Nerli

Utdannelse: SHKS 1971–74. Statens kunst -akademi 1974–79.
Innkjøpt av bl.a.: Nasjonal-galleriet. Riksgalleriet. Norsk kulturråd.
Separa-tutst. (lite utvalg): Kunstner forbundet Oslo.Grafiska sellskapet Stockholm. Festspillene i NordNorge. Skagen kunstforening.
Kollektivutst.(lite utvalg): Statens høstutstilling. Østlandsutstil-lingen. Grafikkbiennalen i Fredrikstad / Krakow /Rostock.
Medlem av Nasjonal jury 1982–84.Nobelkunstner 2008

Rolf Nerli.jpg
bottom of page