top of page

4.-12. november i Venskaben

Lions Club Asker kan igjen invitere til en storslått utstilling på Venskaben i Asker sentrum der det kan handles god kunst fra lokale og nasjonale kunstnere, eller kanskje du bare er ute etter glede, inspirasjon og en kopp kaffe. Vi ønsker deg velkommen med oppfordring om å merke av utstillingsdagene i kalenderen.

For en mer rolig opplevelse av utstillingen kan vi anbefale ett besøk på en av ukedagene. Velkommen!

ADRESSE: Askerveien 41, Asker Sentrum

 

Lørdag 4. november kl. 11–17

Søndag 5. november kl. 11–17

Mandag-onsdag 6.–8. november kl.12–16

Torsdag 9. november kl. 12-19

Fredag 10. november kl.12–16

Lørdag 11. november kl. 11–17

Søndag 12. november kl. 12–16

Entré kr. 50,- Vipps #48896 - Lions Club ASker

Hovedutstiller

LIZ RAVN

Liz Ravn jobber mest digitalt.

Digital Graphic Art, med tegnebrett og penn i Photoshop.

Pennen erstatter blyant og diverse pensler. 

Kunsten har en særegen, tidsriktig og utradi­sjonell uttrykksform.

Hun har en leken stil, og hennes nysgjerrighet resul­terer i et stort spekter av forskjellige ­uttrykk. 

Liz Ravn foto.jpg
Kunstnere

Lions Club Asker

Lions Club Asker har de siste 5 årene gitt kr 700.000,- til gode formål

Høstutstillingen har gjort Lions Club Asker i stand til åyte mange millioner i bidrag til gode formål. Bare de siste 5 år har Lions Club Asker støttet aktiviteter for kr 700.000,-.

Mesteparten av støtten har de siste 5 år gått til aktiviteter her i Asker (kr 400.000,-), mens kr 100.000,- er fordelt
internasjonalt. Kr 200 000 er gitt til internasjonale programmer og da spesielt prosjekter i Afrika.

Bidrag lokalt

Vesentlig støtte er gitt til NaKuHel de siste 3 år, både til nytt inngangsparti,buss, brosjyremateriell, og i anledning 50-års jubileet har vi støttet NaKuHelmed en traktor som brukes i den daglige drift av anlegget.
Gjennom mangeår har vi også ytt vesentlige bidrag til Varmestua i Asker, og i år er det bevilget penger til datautstyr for brukerne. Det er også bevilget penger til AskerProdukt for støtte til bedriftens utvekslingsvirsomhet med tilsvarende bedrift i Danmark. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barnog ungdom og funksjonshemmede.

Eksempler på mottakere her i Asker er: Norsk Forbund for Utviklingshemmede Asker - Bråseth Bo- og Behandlingshjem - Øvingsrom/Bandrom på Askertun - Trygghetsavdelingen ved Risenga Sykehjem - Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri Asker - Studietur til Polen (Auschwitz) for ungdomsskoleelever - Arbeid mot rasisme - Ungdom i Asker som deltar på internasjonale leirer i regi av Lions.

Bidrag Nationalt

Mye av vår støtte går til ungdomsleire og til funksjonshemmede.

Viktige bidrag her er: Lions Førerhundskole - Ridderrennet på Beitostølen - Lions internasjonale leir på Beito.

 

Bidrag internasjonalt

Lions har virksomhet i 200 land. Lions Norge har over 12 000 medlemmerfordelt på 480 klubber. Derfor blir beløpene vesentlige når Lions over heleverden støtter internasjonale hjelpeprosjekter. Asker og Lions Norge har gitt vesentlige bidrag og finansiert øyehelseprosjekter i Afrika. I tillegg har LC Asker vært med på å støtte brønnprosjekter og bidratt til bygging av skoler i flere utviklingsland. LC Asker gir også bidrag til Lions internasjonale katastrofefond og har støttet jordskjelvofrene på Haiti og i Japan.

Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon

Hver vår arrangerer Lions Norge Tulipanaksjonen hvor inntektene går uavkortet til arbeid mot mobbing og rusmisbruk, og mange ungdomsskoler i Asker har fått betydelige midler for å arrangere Lions kurs «Det er mitt valg». Kurset har som mål å skape gode holdninger slik at elevene kan ta bedre valg og derfor stå bedre rustet til bl.a. å si nei til narkotika.
Lions Røde Fjær er en landsomfattende innsamlingsaksjon som holdes hvert 5. år. Pengene fra den første aksjonen i 1966 gikk til å bygge Beitostølen Helsesportssenter.
Midlene fra de to siste aksjonene gikk til Montebellosenteret (kreftpasienter) og Hurdal syn- og mestringssenter.

LCA
Blurred people mingling
AdobeStock_349348590.jpeg

Kontakt oss

  • Black Facebook Icon
  • Instagram

Takk for din forespørsel!

Kontakt
bottom of page