Høstutstillingen 2020

Utsatt pga. Covid-19

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse høstutstillingen i år pga. Corona situasjonen.
Lions Club Asker arrangerer hvert år Høstutstilling i lokalene på Venskaben, og vi håper at flest mulig av Askers innbyggere vil besøke oss til neste år, å finne glede og inspirasjon av utstillingen!

Velkommen tilbake til Høstutstilling i Asker 2021!

 

Kunstnere

Under er noen av kunstnerne som stilte ut sine bilder på Høstutstillingen i 2019.

Lions Club Asker

Lions Club Asker har de siste 5 årene gitt kr 700.000,- til gode formål

Høstutstillingen har gjort Lions Club Asker i stand til åyte mange millioner i bidrag til gode formål. Bare de siste 5 år har Lions Club Asker støttet aktiviteter for kr 700.000,-.

Mesteparten av støtten har de siste 5 år gått til aktiviteter her i Asker (kr 400.000,-), mens kr 100.000,- er fordelt
internasjonalt. Kr 200 000 er gitt til internasjonale programmer og da spesielt prosjekter i Afrika.

Bidrag lokalt

Vesentlig støtte er gitt til NaKuHel de siste 3 år, både til nytt inngangsparti,buss, brosjyremateriell, og i anledning 50-års jubileet har vi støttet NaKuHelmed en traktor som brukes i den daglige drift av anlegget.
Gjennom mangeår har vi også ytt vesentlige bidrag til Varmestua i Asker, og i år er det bevilget penger til datautstyr for brukerne. Det er også bevilget penger til AskerProdukt for støtte til bedriftens utvekslingsvirsomhet med tilsvarende bedrift i Danmark. De mest sentrale målgruppene for vårt hjelpearbeid er eldre, barnog ungdom og funksjonshemmede.

Eksempler på mottakere her i Asker er: Norsk Forbund for Utviklingshemmede Asker - Bråseth Bo- og Behandlingshjem - Øvingsrom/Bandrom på Askertun - Trygghetsavdelingen ved Risenga Sykehjem - Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri Asker - Studietur til Polen (Auschwitz) for ungdomsskoleelever - Arbeid mot rasisme - Ungdom i Asker som deltar på internasjonale leirer i regi av Lions.

Bidrag Nationalt

Mye av vår støtte går til ungdomsleire og til funksjonshemmede.

Viktige bidrag her er: Lions Førerhundskole - Ridderrennet på Beitostølen - Lions internasjonale leir på Beito.

 

Bidrag internasjonalt

Lions har virksomhet i 200 land. Lions Norge har over 12 000 medlemmerfordelt på 480 klubber. Derfor blir beløpene vesentlige når Lions over heleverden støtter internasjonale hjelpeprosjekter. Asker og Lions Norge har gitt vesentlige bidrag og finansiert øyehelseprosjekter i Afrika. I tillegg har LC Asker vært med på å støtte brønnprosjekter og bidratt til bygging av skoler i flere utviklingsland. LC Asker gir også bidrag til Lions internasjonale katastrofefond og har støttet jordskjelvofrene på Haiti og i Japan.

Lions Røde Fjær og Lions Tulipanaksjon

Hver vår arrangerer Lions Norge Tulipanaksjonen hvor inntektene går uavkortet til arbeid mot mobbing og rusmisbruk, og mange ungdomsskoler i Asker har fått betydelige midler for å arrangere Lions kurs «Det er mitt valg». Kurset har som mål å skape gode holdninger slik at elevene kan ta bedre valg og derfor stå bedre rustet til bl.a. å si nei til narkotika.
Lions Røde Fjær er en landsomfattende innsamlingsaksjon som holdes hvert 5. år. Pengene fra den første aksjonen i 1966 gikk til å bygge Beitostølen Helsesportssenter.
Midlene fra de to siste aksjonene gikk til Montebellosenteret (kreftpasienter) og Hurdal syn- og mestringssenter.

 
Blurred people mingling

Sponsorer og annonsører

bildegalleri-3
bildegalleri-1
bildegalleri-2
 
AdobeStock_349348590.jpeg

Kontakt oss

  • Black Facebook Icon
 

©2020 Høstutstillingen - All Rights Reserved